Vapaa-ajan Asunnon Kosteus- ja Lämpötilariskit

Vapaa-ajan Asunnon Kosteus- ja Lämpötilariskit

Vapaa-ajan asunto on monelle suomalaiselle paikka, jonne paeta arjen kiireitä ja nauttia luonnosta. Vaikka kesämökin rauha ja kauneus houkuttelisivatkin, ei kannata unohtaa kosteus- ja lämpötilariskejä. Näitä riskejä on syytä tarkastella tarkemmin, jotta voimme varmistaa, että vapaa-ajan asuntomme pysyy kunnossa ja nautittavana pitkälle tulevaisuuteen. 

Kosteuden Vahingolliset Vaikutukset 

Vapaa-ajan asuntojen kosteusongelmat voivat aiheuttaa vakavia vaurioita rakenteille ja sisätiloille. Erityisesti pidempien sulkukausien aikana, kun asuntoa ei lämmitetä säännöllisesti, kosteus pääsee helposti tiivistymään seinärakenteisiin, yläpohjaan ja lattiarakenteisiin. Tämä voi johtaa homeen ja lahovaurioiden syntymiseen.  

Mahdolliset riskirajat rakenteille suhteellisen kosteuden suhteen vaihtelevat. Yleisesti ottaen, suhteellisen kosteuden ollessa pitkään yli RH70%:n voi kosteus aiheuttaa homeen ja mikrobien kasvua. Erityisesti puu- ja muut huokoiset materiaalit voivat reagoida herkästi kosteuteen, mikä voi ajan saatossa johtaa lahon ja rappeuman kehittymiseen. Lisäksi korkea kosteus voi heikentää rakennusten rakenteellista eheyttä ajan myötä. On tärkeää pitää suhteellinen kosteus hallinnassa alle RH60%:n, jotta vältetään nämä riskit. On kuitenkin hyvä muistaa, että väliaikainen kohonnut kosteus ei välttämättä aiheuta vielä riskejä rakenteilla tai materiaaleille. Mikäli kosteus on jatkuvaa ja pitkäkestoista on syytä asiaan reagoida. 

Lämpötilan Vaihteluiden Haitalliset Seuraukset 

Kylmät talvet ja kuumat kesät voivat asettaa vapaa-ajan asunnon lämpötilan äärimmäisen vaihtelun kohteeksi. Tämä voi vaikuttaa haitallisesti niin rakennusten materiaaleihin kuin niiden sisäisiin järjestelmiin. Lämpötilan nopeat vaihtelut voivat aiheuttaa esimerkiksi laajenemis- ja kutistumisongelmia, jotka voivat ajan myötä heikentää rakennuksen rakenteellista eheyttä. 

Lämmitysjärjestelmän Oikea-aikainen Tarkastus

Oikea-aikainen lämmitysjärjestelmän tarkastus ja huolto ovat ensiarvoisen tärkeitä vapaa-ajan asunnon kosteus- ja lämpötilariskien torjumisessa. Huonosti toimiva tai vanhentunut lämmitys voi johtaa siihen, että asunto ei pysy riittävän lämpimänä talven aikana, mikä puolestaan altistaa kosteusongelmille. Huolehtimalla lämmitysjärjestelmän asianmukaisesta toiminnasta voit välttää monia ikäviä yllätyksiä.

Ennaltaehkäisy Kannattaa

Paras tapa välttää vapaa-ajan asunnon kosteus- ja lämpötilariskejä on ennaltaehkäisy. Säännöllinen vierailu asunnolla, vaikka talvikauden aikana, auttaa havaitsemaan mahdolliset ongelmat varhaisessa vaiheessa. Lisäksi erilaisten kosteusmittareiden ja lämpötilan seurantajärjestelmien käyttö voi tarjota lisäturvaa, sillä ne varoittavat, jos poikkeavia arvoja havaitaan. 

Ohessa muutamia konkreettisia toimenpiteitä, joilla pystytään ennaltaehkäisemään mahdollisia ongelmatilanteita: 

  1. Ilmanvaihto: Varmista, että asunnossa on riittävä ilmanvaihto. Tuuleta tilat säännöllisesti ja varmista, että ilmanvaihtokanavat ovat puhtaat ja toimivat. 
  2. Eristys ja tiivistykset: Tarkista, että eristykset ovat kunnossa ja tiivistykset ehjiä. Huolehdi erityisesti ikkunoiden ja ovien tiivistyksistä, jotta kosteus ei pääse vuotamaan sisään. 
  3. Sadevesijärjestelmä: Varmista, että sadevedet johdetaan riittävän kauas rakennuksesta. Hyvä sadevesijärjestelmä estää kosteuden imeytymisen perustuksiin ja sokkeliin. 
  4. Märkätilat ja keittiöt: Tarkasta säännöllisesti märkätilojen ja keittiöiden vesipisteet ja varmista, ettei vuotoja ole. Käytä mahdollisuuksien mukaan nykyaikaisia vesieristeitä ja tiivistä mahdolliset vuotokohdat. Varmista myös, että kylmälaitteiden alta löytyy vuotokaukalo. 
  5. Perustusten kuivatus: Jos mahdollista, harkitse salaojajärjestelmän asentamista, jotta maa-alue rakennuksen ympärillä pysyy kuivana. 
  6. Aikaista havaitsemista: Jos huomaat kosteusvaurion merkkejä, kuten homeen tai sienen kasvua, toimi nopeasti. Korjaa ongelma ja kuivata tila perusteellisesti. 

Ammattilaisen Apu Tarvittaessa

Jos huomaat merkkejä kosteus- tai lämpötilaongelmista vapaa-ajan asunnollasi, on viisasta hakeutua ammattilaisen puoleen. Rakennusalan ammattilainen voi suorittaa tarkastuksen ja tarvittaessa antaa ohjeita korjaustoimenpiteistä. Älä lykkää ongelmien ratkaisemista, sillä pienetkin ongelmat voivat pahentua ja aiheuttaa suurempia vaurioita ajan mittaan. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vapaa-ajan asunnon kosteus- ja lämpötilariskit eivät ole asia, jota tulisi sivuuttaa. Ennaltaehkäisy, säännöllinen huolto ja mahdollisten ongelmien varhainen havaitseminen ovat avainasemassa, jotta omistajana voit nauttia mökkilomista huolettomasti ja pitkään. 

Vieraileva asiantuntija

Markku Kilpi

Pätevöitynyt kuntoarvioija (FISE)

Insinööri (YAMK)

Back to blog

Leave a comment