Kuinka pörssisähkö toimii

Pörssisähkösopimus

Pörssisähkön tuntikohtainen hinta eli spot-hinta määräytyy Nord Poolin sähköpörssissä. Pörssisähkön hinnat julkaistaan päivittäin noin klo 14, jolloin saadaan tietää seuraavan vuorokauden tuntikohtaiset hinnat. Tuntikohtainen sähkön hinta on siis mahdollista tietää enimmillään 34 tuntia eteenpäin. Koko Suomi kuuluu sähköpörssissä yhteen alueeseen, kun taas muissa pohjoismaissa alueita on useita. Suomi ei ole sähköntuotannon suhteen omavarainen, ja tästä syystä sähkön hintaan vaikuttaa välillisesti myös tilanne naapurimaissa. Suurin tuontiyhteys (1500 MWh/h) on Pohjois-Ruotsista, jonne taas on merkittävät siirtoyhteydet Norjasta.  

 

Hintaan vaikuttavat tekijät

Pörssisähkön hintaan vaikuttaa useat tekijät, mutta kokonaisuus muodostuu kahdesta päätekijästä eli sähkön kysynnästä ja vastaavasti tuotannosta. Mitä enemmän kysyntää on tarjontaan verrattuna, sitä korkeammaksi sähkön hinta kohoaa. Tässäkin tapauksessa puhutaan yksittäisistä tunneista, mikä aiheuttaa hintavaihtelua päivän eri tuntien välillä. 

Yhdeksi merkittäväksi tekijäksi on parin viime vuoden aikana noussut tuulivoima, syynä sen määrän merkittävä kasvu. Uusia tuulivoiman tuotantoennätyksiä on tehty syksystä lähtien lähes kuukausittain, joista uusin 13.2.2023 jolloin tuotanto oli 4687 MWh/h. Lukeman merkitystä kuvaa Suomen keskimääräinen kulutus, joka oli tammikuussa 10234 MWh/h. Alhaisimmillaan tammikuussa kulutus oli 8302 MWh/h ja korkeimmillaan 12072 MWh/h. Tuulten tyyntyessä eivät tuulivoimalat pyöri ja silloin tuulivoimasta saatavan sähkön määrä jää usein alle 500 MWh/h.


Pörssisähkösopimuksen hyödyt kiinteähintaiseen sopimukseen verrattuna

Pörssisähkösopimuksessa asiakkaan maksettavaksi tulee markkinoilla määräytyvän hinnan lisäksi vain sähkönmyyntiyhtiön määrittelemä marginaali (0,3-1 snt/kWh). Kiinteähintaisessa sopimuksessa sähkönmyyntiyhtiö huomio sähkön hintojen vaihtelusta syntyvän riskin ja lisää sen arvionsa mukaan sähkön hintaan. Molemmissa sopimustyypeissä voi vaikuttaa sähkölaskuun sähkön kulutuksella. Pörssisähkösopimuksella on mahdollista tämän lisäksi vaikuttaa sähköstä maksettavaan hintaan ohjaamalla sähkönkäyttöä ajankohtiin, jolloin sähkön hinta on alhaisempi. Helpoimpia säästämisen kohteita ovat pesukoneen, astianpesukoneen, imuroinnin ja saunan käytön ajoittaminen edulliseen ajankohtaan. Saunomisen osalta tämä voi vaatia saunapäivän siirtämistä, mutta muiden laitteiden osalta yleensä sopivan tunnin valitseminen riittää.  

Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti