Kohti Vähähiilistä Vapaa-Ajan Asuntoa: Tietoa Vastuullisesta Rakentamisesta

Kohti Vähähiilistä Vapaa-Ajan Asuntoa: Tietoa Vastuullisesta Rakentamisesta

Nykypäivänä yhä useammat ihmiset ottavat huomioon ympäristövaikutukset myös vapaa-ajan kiinteistöjen rakentamisessa. Voisi nähdä, että asian ympäriltä on muodostumassa mahdollisesti seuraava iso trendi rakentamisen alalle. Vähähiilinen rakentaminen on vastuullinen tapa luoda kestäviä ja ympäristöystävällisiä vapaa-ajan asuntoja. Euroopan Unionissa kehitteillä oleva asuinrakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistus voi myös laajentaa vaatimuksia loma-asumiseen tarkoitettuun asuinrakennukseen, joka tarkoittaisi sitä, että lämmitettävät kesämökit velvoitettaisiin mahdollisesti energiatodistuksen piiriin. Tässä blogitekstissä en tarkemmin ota kantaa käynnissä olevaan direktiiviuudistukseen, vaan pyrin pureutumaan vähähiilisen rakentamisen perusteisiin ja pyrin selventämään, mitä vähähiilisen vapaa-ajan kiinteistön rakentaminen pitää sisällään.

Mitä vähähiilinen rakentaminen oikein on?

Vähähiilinen rakentaminen tarkoittaa rakennustekniikoita ja materiaalien käyttöä, jotka vähentävät merkittävästi rakentamisen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ja ympäristövaikutuksia. Tämä voi sisältää energiatehokkaan suunnittelun, uusiutuvien energiamuotojen käytön sekä materiaalien valinnan, jotka ovat ympäristöystävällisempiä ja vähemmän haitallisia. Ympäristöministeriön ottamana tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä.

Energiatehokas suunnittelu:

Vähähiilisessä rakentamisessa energiatehokkuus on avainasemassa. Vapaa-ajan asunnon suunnittelussa tulisi ottaa huomioon aurinkoenergian hyödyntäminen, lämpöeristys sekä ikkunoiden ja ovien sijoittelu, jotta voidaan vähentää tarvetta keinotekoiselle lämmitykselle tai jäähdytykselle.

Uusiutuvat energiamuodot:

Vähähiilinen vapaa-ajan asunto voi hyödyntää uusiutuvia energiamuotoja, kuten aurinkoenergiaa tai tuulivoimaa. Aurinkopaneelit tai aurinkokeräimet voivat tuottaa sähköä ja lämpöä ilman ympäristölle haitallisia päästöjä. Tämä ei vain vähennä asunnon hiilijalanjälkeä, vaan myös pienentää energiakustannuksia pitkällä aikavälillä.

Ympäristöystävälliset materiaalit:

Vähähiilisessä rakentamisessa materiaalien valinta on olennainen osa. Käytä materiaaleja, jotka ovat kestäviä, kierrätettäviä ja vähemmän haitallisia ympäristölle. Esimerkiksi puu on luonnollinen ja uusiutuva materiaali, kun taas betoni ja tiili aiheuttavat suurempia päästöjä niiden tuotannossa. Viime aikoina on virinnyt keskustelua myös puukannan harvenemisen takia johtuen hiilinielujen pienenemisestä, jonka tarkastelu jatkuu edelleen.

Paikalliset resurssit ja kestävä rakentaminen:

Vähähiilisessä rakentamisessa paikallisten resurssien hyödyntäminen on tärkeää. Paikallisten materiaalien ja työvoiman käyttö vähentää kuljetuksen aiheuttamia päästöjä. Lisäksi, kun suunnittelet vapaa-ajan asunnon sijaintia, harkitse lähellä olevia palveluita ja liikenneyhteyksiä, jotta vähennetään tarvetta turhiin matkoihin.

Johtopäätös:

Vähähiilinen rakentaminen on askel kohti kestävämpää tulevaisuutta. Kun suunnittelet ja rakennat vähähiilisen vapaa-ajan asunnon, olet osa liikettä, joka pyrkii vähentämään ympäristövaikutuksia ja suojella luontoa tuleville sukupolville. Energiatehokas suunnittelu, uusiutuvat energiamuodot, ympäristöystävälliset materiaalit ja paikallisten resurssien hyödyntäminen ovat keskeisiä vähähiilisen vapaa-ajan asunnon rakentamisessa. Tulevaisuuden vapaa-ajan kiinteistöt voivat olla ympäristöystävällisiä, kestäviä ja samalla tarjota luonnonläheisiä elämyksiä.

Seuraavassa kirjoituksessa tarkastelen vuodenaikaan sidottujen rytmitysten havainnoinnista vapaa-ajan asunnon rakenne- ja taloteknisten osioiden osalta.

Vieraileva asiantuntija

Markku Kilpi

Pätevöitynyt kuntoarvioija (FISE)

Insinööri (YAMK)

 

eWatt pyrkii tuomaan älykkään sähkönkäytön ja sen tarjoamat hyödyt kaikkien saataville. Tutustu vapaa-ajan asunnoille suunnattuun lämmityspalveluumme täällä.

Back to blog

Leave a comment